• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

2017 PMYO BAŞVURULARI


Polis olmak isteyenlerin beklediği polis alımına dair ilan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlandı. İlanın yayımlanmasının ardından 8 Mayıs 2017 tarihinde başlayan PMYO başvuru işlemleri devam ediyor. Toplamda 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği ilana ilgi oldukça yüksek oldu. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden e-Devlet hesaplarıyla yapılacak başvurular sonrasında tüm süreci başarıyla tamamlayan adaylar hayallerine kavuşacak ve polis olarak istihdam edilecekler.


Başvurular ne zaman sona erecek?


PMYO polis alımı başvuruları 8 Mayıs 2017 Pazartesi tarihinde başladı. Polis olmak isteyen ve bu süreçten yararlanmak isteyen adaylar 18 Mayıs 2017 Perşembe tarihine kadar başvurularını yapmaya devam edebilecekler.


Başvuru yapmak için tıklayın


Kaç kişi istihdam edilecek?


Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarında (PMYO) 2017-2018 dönemi için 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Bu adayların 2 bin 250'si erkek, 250'si ise kadın olacak. Süreç boyunca yapılacak sınavlarda başarılı olan ve PMYO'larda eğitim gören ve bu eğitimleri de başarıyla tamamlayan adaylar polis memuru olarak atanacaklar.


Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?


PMYO polis alımı başvuruları Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi olan "www.pa.edu.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar burada girişlerini e-Devlet hesaplarıyla yapabilecekler. Başvuru alanında bilgileri doğru ve eksiksiz dolduran adaylar başvurularını başarıyla gerçekleştirmiş olacaklar. Yine başvuru öncesinde Polis Akademisi internet sitesinden yayınlanan kılavuzu incelemek, süreci en doğru şekilde geçirmenize yardımcı olacaktır.


Başvuru ücreti nereden yatırılıyor?


Polis alımı başvurusunda bulunacak adaylar başvuru işlemlerini Halk Bankası'ndan yapabiliyor. Sınav başvuru ücreti olan 75 TL'nin 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası Gölbaşı Şubesi/Ankara "2017 Yılı PMYO Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılması gerekiyor.


Kılavuzu incelemek için tıklayın


Adaylarda aranan şartlar nelerdir?


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.


b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.(öğrenimi devam eden adaylar için lise son sınıfta bulunanlar)


c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2017 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavında YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerininc herhangi birinden 260,000 (iki yüz altmış) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)


ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak. (2017 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavında YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinden herhangi birinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham
taban puan almış olmak. )


d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi 
5 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1992 – 01 Ekim 1999 tarihleri arasında doğmuş olmak)


e) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır.) (Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)


f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle
hüküm giymemiş olmak.


g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak,


2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.


ğ) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.


h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.


ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.


i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.


j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.


k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.


Adaylardan başvuruda istenen belgeler


a) Nüfus Cüzdanı (Başvuru yapan adaylar başvuru esnasında nüfus cüzdanlarının aslını ibraz etmek zorundadır)


b) Sınav başvuru dilekçesi, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tradresinden indirilebilecektir.)


c) Aday Sağlık Bilgilendirme Formu, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgilendirme formu www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)


ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrakı www.pa.edu.tradresinden indirilebilecektir.)


d) Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya arkalı önlü olmak üzere Kurumca onaylı örneği ile öğrenimi devam eden adaylar için son sınıfta bulunduğunu gösterir öğrenci belgesinin Kurumca onaylı örneği, (Ayrıca lise son sınıfta öğrenim gören adaylar, “Başvuru Dilekçesi” üzerinde bulunan “Öğrenim Bilgileri” bölümünün ilgili kısımlarını doldurup öğrenim görmekte oldukları okulların yetkililerine onaylatacaklardır)


e) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,


f) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)


g) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunulmadığına dair yazılı beyanı, (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısıyla askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı belirtecektir.)


h) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için yaş düzeltme belgesi)


ı) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,


i) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,


j) Sınav Giriş Belgesi, (www.pa.edu.tr adresinde yayınlanacaktır)

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam18
Toplam Ziyaret29375